Nicotinell mint 1 mg

Hjelpemiddel ved røykeavvenning